Đặc điểm của ba chỉ bò Mỹ Ba chỉ bò Mỹ là phần thịt được lấy từ phần bụng của con bò, là phần thịt với những dải thịt nạc

Share